Coding Bootcamp

Coding bootcamps of Microsoft Innovation Center Armenia are organized in partnership with leading IT businesses of Armenia. Participating in the intensive learning courses, students get opportunity to not only gain fundamental programming knowledge and skills but also work real-time on projects, suggested by potential employers and get practical experience of team work, working in relevant environment and meeting deadlines. For corporate clients, we offer customized training courses to develop new technology skill sets.

Our partners are PicsArt, Sourcio, Monitis, Volo, Praemium, Betconstruct etc. Together we have ensured 90% employability for our students.

Results

Interns

Employed Interns

Opinion of Students

  • Արման Սահակյան

    Այս մի քանի շաբաթների ընթացքում խորացված սովորեցինք C#-ի interface-ները, որոնք թույլ են տալիս մեզ գրել որակյալ և օպտիմալ կոդեր․․․ արդեն Volo ընկերության կողմից անցկացվող նախագծերում։

    Արման Սահակյան | Պրակտիկայի ծրագրի մասնակից

Our Partners

Praemium

Praemium

Volo

Volo

Digitain

Digitain

Picsart

Picsart

Monitis

Monitis

Sourcio

Sourcio

Toto Gaming

Toto Gaming

BetConstruct

BetConstruct